home

 

Welkom op de site van Meindertsma TC

Meindertsma TC is een organisatie, die zich toelegt op trainen en coachen van professionals en semiprofessionals die met kinderen werken en adviseren van het basisschoolmanagement. Wij richten ons op organisaties uit de profit en non-profit sector, zowel grote als kleine organisaties. Naast de beroepssector richten wij ons ook op ouders en opvoeders.

  • Onze trainingen en coaching zijn gericht op doen; toepassen van dat wat u hoort. Het is onze overtuiging dat dan de nieuwe kennis het meest zal blijven hangen en een werkelijke verandering tot gevolg zal hebben.

Meindertsma TC beschikt over een ruime management expertise voor het basisonderwijs. Voor ondersteuning op managementgebied, het uitvoeren van onderzoek naar zorgcapaciteit of het in beeld brengen van de kwaliteit van het onderwijs kunt u ook bij ons terecht.

Disciplines

Veel trainingsopdrachten hebben te maken met complexe processen binnen organisaties waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:   Cultuurverandering: Klantgerichter werken, vergroten van de effectiviteit van diensten, resultaatgericht inzetten van de kwaliteit van de medewerkers. Teamontwikkeling: Ontwikkelen van een visie op de gewenste toekomstige situatie, strategieontwikkeling, heroriëntatie en verbeteren van interne en externe communicatie. Persoonlijke ontwikkeling: Zicht krijgen op kwaliteiten en valkuilen in het persoonlijk functioneren in relatie tot de organisatie. Versterken van zelfvertrouwen en aanleren van vaardigheden die meer rendement opleveren in de communicatie. Meindertsma TC maakt voor u een training op maat die aansluit bij de verbeteringsdoelen die u stelt. We werken als volgt: Eerst is er het intakegesprek. Daarin worden de wensen van de opdrachtgever gekoppeld aan realistische doelen. Ook wordt een prijsindicatie gegeven. Daarna wordt er een contract opgesteld. Hierin wordt onze bijdrage volstrekt helder beschreven, zodat de opdrachtgever precies weet wat hij of zij van ons kan verwachten. De realistische uitkomsten zijn gekoppeld aan de doelen. Bij het contract wordt een offerte verstrekt. De opdracht wordt, na ontvangst van het contract en de offerte met handtekening van de opdrachtgever, in uitvoer gebracht op de overeengekomen data. Na uitvoering volgt een evaluatiegesprek.  

lees meer...

Samenwerking

Meindertsma TC richt zich vooral op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en communicatie voor ouders en professionals die met kinderen werken. Het verbeteren van het onderwijs waardoor kinderen zich beter kunnen ontwikkelen, loopt als een rode draad door het leven van de oprichter van Meindertsma TC.   Ieder mens kan zelf ervaren hoe het is om zich te ontwikkelen, nieuwe vaardigheden aan te leren, zelfvertrouwen op te bouwen, de eigen kracht te ontdekken en deze te versterken. "Het gaat niet om wat je meemaakt, het gaat om hoe je daar mee omgaat”. Dit is de reden waarom Meindertsma TC is opgericht.   De juiste man/vrouw op de juiste plaats is een voorwaarde voor het succesvol trainen en coachen. Meindertsma TC maakt gebruik van een uitgebreid professioneel netwerk. Professionals waar op dit moment mee gewerkt wordt, stellen zich graag aan u voor. (klik op de linker button)   

lees meer...

Ervaringen

Meindertsma TC is een dynamisch bedrijf waarin voortdurend nieuwe ontwikkelingen te bespeuren zijn.   Steeds meer basisscholen vinden de weg naar ons met de vraag of ze gebruik mogen maken van de opgebouwde kennis rond het toezichtkader van de inspectie PO. Alle scholen waarvoor Martha de onderwijskwaliteit heeft gekoppeld aan de eisen die door de inspectie worden gesteld, zijn glansrijk door de controle gekomen.  Op dit moment wordt er gewerkt aan een audit op grond van de inspectie-eisen.   De coaching heeft zich het afgelopen half jaar behoorlijk uitgebreid. Naast de individuele coaching voor verbetering van het zelfbeeld en persoonlijke effectiviteit, is er nu ook coaching voor ouders gericht op het positief omgaan met hun kind(eren). Twee vormen zijn ontwikkeld: huiskamergesprekken in kleine groepen waarin opvoedingssituaties worden besproken en individuele ouderondersteuning in samenwerking met Het Reizende Koffertje.   Referenties behorende bij de verschillende disciplines, kunt u lezen in het submenu links. Klik op het betreffende woord.        

lees meer...

Contact

Heeft u belangstelling heeft voor één van onze producten? Of wilt u een training of coaching die precies past bij uw situatie? Maak een afspraak en wij komen vrijblijvend bij u langs voor een oriënterend gesprek. Persoonlijk contact is in onze ogen de beste basis voor een succesvolle samenwerking.   Als u uw gegevens invult op het formulier dat u vindt onder de button 'meer informatie?', nemen wij binnen 5 werkdagen contact op voor het maken van een afspraak.   

lees meer...

Meindertsma TC | A.S. Talmastraat 49 | 8862 WT Harlingen | 0615.272.580 | info@meindertsmatc.nl